Pe aceasta pagina puteți afla mai multe despre situația legală privind achiziționarea sau vânzarea de software folosit. Cu toate acestea, dacă nu sunteți sigur sau aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați personal sau prin e-mail! Vă așteptăm cu drag să vă sfătuim!

Achiziționarea și vânzarea de software folosit este legală!

La 3 iulie 2012, Curtea Europeană de Justiție a hotărât (hotărârea în cauza C-128/11) că

„Un autor de software nu se poate opune revânzării licențelor sale „utilizate”, permițând utilizarea programelor sale descărcate de pe internet.”
„(…) chiar dacă acordul de licență interzice un alt transfer, titularul dreptului nu se mai poate opune revânzării acelei copii.”

- Tradus din Engleză -

“An author of software can not oppose the resale of his ‘used’ licences allowing the use of his programs downloaded from the internet.”
“(…) even if the licence agreement prohibits a further transfer, the rightholder can no longer oppose the resale of that copy.”

- Original-

Această hotărâre liberalizează piața licențelor utilizate – și a licențelor descărcate de pe Internet, cum ar fi licențe de volum Microsoft, licențe Adobe sau altele. Acest lucru era posibil anterior doar pentru produsele livrate în cutie, ceea ce înseamnă software sub formă fizică, cum ar fi sub formă de disc, deoarece pentru aceste produse se aplică „principiul epuizării”. Conform acestui principiu, dreptul producătorului de a interzice revânzarea expiră după vânzare.

Până la hotărârea menționată mai sus, acest principiu nu se aplica software-ului descărcat. În toate țările europene, legea dreptului de autor are de obicei câteva sute de ani. Astfel, nu a fost la zi cu privire la acest subiect. Curtea Europeană de Justiție a recunoscut în mod corect că software-ul rămâne același, fie ca descărcare, fie ca produs fizic sub formă de disc. Cu toate acestea, este important ca aceasta să fie o licență perpetuă, nelimitată în timp. Hotărârea Curții Europene de Justiție a legitimat vânzarea de licențe de software, care sunt descărcate de pe Internet – și, prin urmare, a fost umplut un gol important în lege.